Mijn specialisme – het vertalen van juridische teksten vanuit en naar het Duits – is ontstaan door de ervaring als juridisch secretaresse op internationaal gerichte advocatenkantoren, waarnaast ik als para-legal regelmatig in-house vertalingen verzorgde van correspondentie en processtukken. Bovendien vertaalde ik – buiten kantooruren – exploten voor deurwaarderskantoren.

Momenteel heb ik een aantal opdrachtgevers voor wie ik vertalingen verzorg en draag tevens zorg voor het reviseren/corrigeren van Duitse en Nederlandse teksten.

Daar ik echter ook mijn vertaalwerkzaamheden wil uitbreiden naar andersoortige vertalingen, ik denk dan bijvoorbeeld aan handleidingen, toeristische teksten, (zakelijke) correspondentie, kunt u hiervoor ook bij mij terecht. Ik zal altijd de grootste zorg en aandacht aan de vertaling besteden.